Kim jesteśmy?

Wewnątrz Kościoła, my – pijarzy, natchnieni działaniem Ducha Świętego jesteśmy wezwani do osiągania szczytu miłości, idąc drogą wyznaczoną przez naszego Założyciela, św. Józefa Kalasanusza: 

  • naśladujemy sposób życia Jezusa Chrystusa w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie,
  • wypełniamy posługę kapłańską poprzez głoszenie Słowa i sprawowanie sakramentów,
  • współpracujemy z Bogiem, nauczając dzieci i młodzież,
  • wybieramy życie zakonne i wszyscy zobowiązujemy się do tworzenia i pielęgnowania wspólnoty.

W ten sposób pod macierzyństwem Maryi ukazujemy Sercem Ojca!