Herb


Pod opieką i  obroną Maryi


Nasz herb wyraża doskonale naszą tożsamość:

Słońce przedstawia Jezusa Chrystusa, proste promienie światła symbolizują Prawdę, a  gorące płomienie – Miłość. Nad nimi króluje imię Matki Bożej, koronowanej na Królową i naszą Panią, która ochrania nas od wszelkich niebezpieczeństw. Chrystus i Maryja zajmują całe nasze serce i są największym skarbem, który możemy ofiarować dzieciom i młodzieży.