Seminarium

Seminarium to miejsce wyjątkowe. Miejsce, w którym młodzi pijarzy – poprzez ludzką, chrześcijańską, zakonną i  kalasantyńską formację – przygotowują się do posługi kapłańskiej w Zakonie Szkół Pobożnych.

Przez sześć lat dojrzewa w każdym z nich decyzja całkowitego powierzenia się Panu Bogu i oddania się Jemu na wyłączność. To właśnie tutaj dojrzewa ziarenko powołania, zgodnie z łacińskim tłumaczeniem słowa semen – nasienie. Seminarium jest więc miejscem szczególnym. Jest miejscem wzrostu.

Konstytucje Zakonu Pijarów o  czasie nowicjatu mówią tak:

Przez Studentat rozumie się okres przynajmniej sześciu lat, w czasie którego nasi kandydaci, przebywając w domu prawnie do tego celu wyznaczonym, odbywają studia, zwłaszcza filozoficzne i  teologiczne. W tym czasie podstawową sprawą dla formacji charyzmatycznej będzie osiągnięcie przez juniora całokształtu naszego życia zakonnego, wspólnotowego i  apostolskiego oraz dopełnienie formacji ludzkiej, duchowej i kalasantyńskiej przy odpowiednim towarzyszeniu ze strony wychowawców. (Konstytucje 184)

Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Pijarów

ul. Dzielskiego 1
31-465 Kraków
tel. 12 411 08 55
012 413 05 08