Dołącz do nas

Najważniejsze jest to, by chętny, który chce rozpocząć życie zakonne, czuł powołanie do takiego życia, a w przypadku naszego Zakonu dodatkowo miłość do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Kto może rozpocząć przednowicjat w Zakonie Pijarów?

Do przednowicjatu może być przyjęty mężczyzna, który:

  • skończył 17 lat,
  • jest stanu wolego,
  • nie jest związany konsekracją z jakimś instytutem życia zakonnego,
  • nie działa pod przymusem czy strachem,
  • nie popełnił przestępstwa, za które może być postawiony przed sąd zarówno cywilny jak i kościelny.

[porównaj KPK 643 oraz nasze Reguły pkt. 159]

Co trzeba zrobić, by zostać przyjętym do przednowicjatu?

Należy wypełnić kilka warunków stawianych przez nasze prawo, aby zostać przyjętym:

  • kandydaci do kapłaństwa muszą mieć maturę (należy złożyć świadectwo maturalne), a kandydaci na braci przynajmniej szkołę zawodową,
  • trzeba napisać własnoręcznie życiorys oraz podanie o przyjęcie,
  • dołączyć 3 zdjęcia legitymacyjne,
  • złożyć kartę zdrowia.

Po spełnieniu powyższych warunków, Kongregacja Prowincjalna (tak się nazywa zarząd Zakonu w Polskiej Prowincji; złożona jest z Ojca Prowincjała i jego czterech Asystentów) rozpatrzy prośby i podejmie decyzję o przyjęciu kandydatów najpierw do wspomnianego przednowicjatu, a później do nowicjatu.