Przednowicjat

Przednowicjat jest pierwszym etapem formacji początkowej młodego pijara. Czas ten ma trzy zasadnicze cele: pogłębienie poznania siebie i osoby Chrystusa, poznanie charyzmatu oraz dojrzewanie do wolnej decyzji o wstąpieniu do nowicjatu. Stąd w przednowicjacie tak ważne będą: doświadczenie Boga w modlitwie, formacja ludzka, praca w przestrzeni poznania siebie, a także doświadczenie posługi wśród dzieci i młodzieży.

Konstytucje i Reguły Zakonu Pijarów mówią, tak:

„Wszyscy kandydaci, zanim wstąpią do nowicjatu, dołączają na pewien czas do naszego życia wspólnego i  działalności apostolskiej, aby mogli posiąść odpowiednie rozeznanie Bożego powołania i wymagany do niego stopień dojrzałości. W tym czasie i nasza wspólnota lepiej ich pozna i po uważnym zbadaniu ich możliwości dopomoże im, by pewniej podjęli nasze życie” (Konstytucje i Reguły 108).

Przednowicjat Zakonu Ojców Pijarów

ul. Lwowska 125
35-301 Rzeszów
tel./fax. 17 862 50 23