Matka Boża Szkół Pobożnych

W życiu św. Józefa Kalasancjusza Matka Boże zajmowała niezwykle ważne miejsce. Tę pobożność maryjną wyniósł z rodzinnego domu, w którym cześć do Maryi była szczególna. Jako kapłan pragnął, by jego synowie – dzieci, młodzież i zakonnicy – nieustannie zbliżali się do Maryi; by dzieci rozwijały w sobie Jej matczyny obraz, pełen pokory i prostoty, a zakonnicy, na wzór Matki Bożej – służebnicy, całkowicie oddali i poświęcili swoje życie Bogu.          

Ten ogromny i stały nacisk na pobożność uczniów i zakonników wynikał z głębokiej, osobistej miłości do Matki Bożej. Kalasancjusz chciał, żeby wszyscy tak kochali Maryję, jak on to czynił przez całe swoje życie, dlatego też zakon, który założył również oddał w jej opiekę.