Hasło


Wychowywanie dla nas to:

  • być powołanym przez Boga na najbardziej podatną glebę: do dzieci i młodzieży,
  • być współpracownikami Prawdy, pomocnikami Chrystusa Nauczyciela, 
  • dzielić wszystko, co dobre, piękne i prawdziwe, co otrzymaliśmy,
  • ubogacać biednych skarbem cnót,
  • wskazywać i zachęcać do dobra, chronić przed złem,
  • różnymi sposobami kierować dusze do Boga.

„Jeśli od najmłodszych lat będzie się wychowywać dziecko w  pobożności i nauce, spodziewać się można szczęśliwego biegu całego jego życia”.