Czwarty ślub zakonny

Dziewica Maryja, Matka i  Wychowawczyni Chrystusa pomaga nam, aby obraz jej Syna był widoczny w nas i  naszych uczniach. Wychowywanie jest naszym szczególnym sposobem uświęcania się, który pieczętujemy, składając czwarty ślub – szczególnej troski o wychowanie dzieci i młodzieży. „Za przykładem Świętego Założyciela troszczymy się o  wszechstronną formację dzieci” (Konstytucje i Reguły 12).