kierownictwo duchowe

W dziedzinie sportu ważnym elementem prowadzącym do rozwoju jest obecność trenera. Ma on doświadczenie i  wiedzę, dzięki którym motywuje, podpowiada i koryguje. W życiu duchowym kimś takim jest kierownik duchowy, który pomaga:

  • rozwijać życie duchowe,
  • zbliżać się do Boga,
  • wzrastać w cnotach,
  • zobaczyć, jak Bóg zaprasza do siebie,
  • nazywać trudności, które stają na przeszkodzie w  kroczeniu za Chrystusem,
  • pracować nad swoimi wadami i nieuporządkowanymi przywiązaniami.

Jeżeli chciałbyś poprosić o  towarzyszenie duchowe w jednej z naszych wspólnot, napisz na adres: powolania@pijarzy.pl.