Śluby Uroczyste

Śluby Uroczyste w naszym zakonie (tzw. wieczysta profesja zakonna) są zobowiązaniem członka danej wspólnoty do przestrzegania rad ewangelicznych do końca swojego życia: czystości, ubóstwa i  posłuszeństwa oraz specjalnej troski o wychowanie dzieci i młodzieży. Tradycyjnie już mają miejsce w marcu każdego roku.

Życie konsekrowane Bogu charakteryzuje się publiczną profesją rad ewangelicznych: ubóstwa, czystości i  posłuszeństwa w trwałym stanie życia uznanym przez Kościół. (KKK 944)

A zatem, natchnieni miłością Chrystusa, zgodnie z charyzmatem fundacyjnym poświęcamy nasze życie dla braci przez profesję zakonną składaną w rodzinie Szkół Pobożnych i za przykładem Świętego Założyciela troszczymy się o wszechstronną formację dzieci. (Konstytucje Zakonu Pijarów, 12)

Duch Święty, który udziela każdemu rozmaitych darów dla budowania Ciała Chrystusowego, powołał do istnienia przez naszego Założyciela Zakon Szkół Pobożnych. Uczestniczy on w  szczególny sposób w ewangelizacyjnej misji całego Kościoła przez kształtowane naszym specjalnym czwartym ślubem wychowanie integralne dzieci i młodzieży, zwłaszcza potrzebujących pomocy. (Konstytucje Zakonu Pijarów, 90)