posługa troski o ubogich

Posługa udzielana jest młodemu pijarowi na końcu pierwszego etapu formacji seminaryjnej (zazwyczaj po 2. roku studiów). Przyjęcie jej przez współbrata wyraża jego duchową gotowość do pełnego wyboru opcji na rzecz ubogich, która była jednym z głównych filarów dzieła Kalasancjusza. Ubóstwo było również główną linią duchowości bł. Piotra Casaniego, który jest patronem naszego domu studentatu.

Przed otrzymaniem tej posługi nasi bracia spędzają kilka dni ze wspólnotą Braci Kapucynów oraz ze Wspólnotą Dobrego Pasterza, które posługują w Katowicach na rzecz najbardziej ubogich i  zmarginalizowanych społecznie ludzi.