Posługa chrześcijańskiego wychowawcy

Rozeznane posługi kalasantyńskie udzielane w naszym Zakonie, mają służyć młodemu współbratu w umocnieniu swojej tożsamości zakonnej oraz we wzmocnieniu swojego poświęcenia dla tych dzieci, które Kalsancjusz szczególnie ukochał. Jest przejściem od bycia wychowywanym do bycia wychowawcą, który staje się wzorem do naśladowania dla młodych ludzi. Pijar ma pomagać wychowankom we wszechstronnym rozwoju, a przede wszystkim duchowym.

Kalasantyńska posługa chrześcijańskiego wychowawcy udzielana jest po roku od pierwszych ślubów. Ma na celu wzmocnienie w młodym pijarze przekonania, że jego studia, które rozpoczął, w pełni wpisują się w zadania wychowawcy, które będzie realizował w przyszłości. I pomimo niewielkich możliwości realizowania posłannictwa wśród dzieci, jego staranie i pilność w  studiowaniu mają się w przyszłości przełożyć na jego kompetencje merytoryczne i  dydaktyczne.

Przed przyjęciem tej posługi współbrat dodatkowo musi ukończyć kurs wychowawcy kolonijnego.