Pierwsze śluby

Po rocznej formacji nowicjusz składa pierwszą profesję zakonną. Są to trzy śluby: ubóstwa, czystości i  posłuszeństwa oraz w naszym zakonie, czwarty ślub szczególnej troski o  wychowanie dzieci i młodzieży. Śluby zakonne składa się na ręce Ojca Prowincjała. Podczas tej uroczystości neoprofes otrzymuje również habit zakonny. Odtąd przestaje być nowicjuszem, a staje się prawdziwym zakonnikiem – pijarem.

Jak wygląda obrzęd Pierwszych Ślubów?

Obrzęd pierwszej profesji w  Zakonie Pijarów składa się z trzech części. W pierwszej, która ma miejsce  po odczytaniu Ewangelii, kandydaci do ślubów wyrażają wolę ich przyjęcia. W drugiej części, po homilii, składający śluby w  dialogu z o. Prowincjałem wyrażają wolę życia we wspólnocie zakonnej oraz praktykę rad ewangelicznych.

Głównym momentem uroczystości jest obrzęd złożenia ślubów. Neoprofesi klęcząc przed o. Prowincjałem, czytają tekst profesji, następnie składają go na ołtarzu. Trzecią częścią obrzędu jest nałożenie szaty zakonnej, habitu. Neoprofesi następnie otrzymują od o. Prowincjała tekst Konstytucji i Reguł wspólnoty zakonnej, w którą się włączyli, składając śluby.